SubQuery hỗ trợ công nghệ quảng cáo Web 3 của Parami Protocol

Hôm nay, chúng tôi đang giúp triển khai mô hình quảng cáo mới với Parami Protocolopen in new window.

Parami Protocolopen in new window đang phát triển một công nghệ mới sáng tạo lấy người dùng làm trung tâm, nền kinh tế quảng cáo mã hóa: Ad 3.0. Parami Protocol cung cấp một hệ sinh thái quảng cáo trực tuyến mới được điều khiển bởi PCAP (Sở thích quảng cáo tiền điện tử cá nhân). PCAP là một cơ chế đánh giá giá trị tương đối về sự chú ý của người tiêu dùng trực tuyến và đảm bảo rằng chỉ những quảng cáo có liên quan mới được phân phối đến đúng đối tượng.

Bằng cách làm việc với SubQuery, Parami Protocol có thể giảm đáng kể thời gian xử lý khi truy vấn dữ liệu trong hệ sinh thái Polkadot và phân phát quảng cáo đến người tiêu dùng nhanh hơn. Ngoài ra, SubQuery có thể cung cấp cho Parami Protocol dữ liệu hành vi trên chuỗi của người tiêu dùng và phân loại của họ theo cách bảo vệ quyền riêng tư.

Dorian, Người đồng sáng lập Parami Protocol, nhận xét: “Tầm nhìn của Parami là xây dựng nền kinh tế quảng cáo lấy người dùng làm trung tâm cho web3 và để biến điều này thành hiện thực, chúng tôi đã hợp tác với SubQuery làm đối tác dữ liệu đáng tin cậy của mình. SubQuery cung cấp sức mạnh cho dịch vụ của chúng tôi bằng cách cung cấp phần truy vấn mẫu Phân tách trách nhiệm và lệnh (CQRS) để cập nhật cơ sở dữ liệu cốt lõi của chúng tôi. Parami tận dụng tốc độ lập chỉ mục vượt trội của SubQuery để theo dõi giá của các phân đoạn NFT và xây dựng chỉ mục thứ cấp của dữ liệu trên chuỗi, tất cả trong một câu lệnh. Chúng tôi mong muốn xây dựng AD 3.0 cho Web 3.0 tận dụng công nghệ tiên tiến của SubQuery.

Kinh nghiệm sâu sắc của nhóm SubQuery trong việc trích xuất giá trị từ dữ liệu trong hệ sinh thái Polkadot sẽ tạo ra các cơ hội bổ sung khi Parami Protocol mở rộng ra đối tượng lớn hơn và các parachains khác. Nhiều nhóm dựa vào SubQuery để cung cấp dữ liệu quan trọng cho các ứng dụng của họ và sử dụng các tính năng cấp doanh nghiệpopen in new window trong dịch vụ được quản lýopen in new window của chúng tôi

Bạn có thể tìm thêm thông tin về Parami và dữ liệu liên quan đến quảng cáo mà họ lưu trữ thông qua liên kết dự án của họ tại đâyopen in new window.

Giới thiệu về SubQuery

Nhiệm vụ của SubQuery là giúp những dự án khác tạo ra các sản phẩm cho phép chúng ta tiến tới một tương lai phi tập trung nhanh hơn. SubQuery là một bộ công cụ dành cho nhà phát triển blockchain và là xương sống của cơ sở hạ tầng web3. Một dự án SubQuery là một API hoàn chỉnh để tổ chức và truy vấn dữ liệu từ các chuỗi. Hoạt động giữa các blockchains lớp 1 và các ứng dụng phi tập trung (dApp), SubQuery là một trình lập chỉ mục mã nguồn mở tổ chức và cung cấp dữ liệu có cấu trúc tốt qua GraphQL. SubQuery hỗ trợ thế hệ tiếp theo của dApp và công cụ với dữ liệu web3

Hiện tại, bất kỳ ai cũng có thể sử dụng SubQuery để trích xuất và truy vấn dữ liệu blockchain chỉ trong vài phút. Mạng SubQuery đề xuất kích hoạt giải pháp có thể mở rộng và hiệu quả tương tự này, nhưng theo cách hoàn toàn phi tập trung.

Linktreeopen in new window | Websiteopen in new window | Discordopen in new window | Telegramopen in new window | Twitteropen in new window | Matrixopen in new window | LinkedInopen in new window | YouTubeopen in new window

Giới thiệu về Parami Protocol

Parami Protocolopen in new window đã đề xuất mô hình AD 3.0 cho Web 3.0, để thiết lập nền kinh tế quảng cáo mã hóa lấy người dùng làm trung tâm. AD3.0 là bộ tăng tốc của Web3.0, được thúc đẩy bởi công nghệ Nhận dạng phi tập trung (DID) và Bằng chứng không tri thức (ZKP). Nó có mục đích nhằm trao lại các quyền và lợi nhuận vốn đã được các nhà cung cấp dịch vụ Web2.0 khai thác từ lâu cho người dùng. Là một parachain được xây dựng trên Substrate, Parami protocol cung cấp dịch vụ quảng cáo mã hóa cho các parachains khác trong Polkadot/Kusama thông qua chuỗi chuyển tiếp.

Thông tin thêm về Parami Protocol:

Websiteopen in new window | Telegram | Russian community(New!)open in new window | Twitteropen in new window | Mediumopen in new window | Githubopen in new window | Discordopen in new window

Last Updated:
Contributors: James Bayly