Paralell Finance đang tạo nền tảng DeFi tiếp theo sử dụng SubQuery

Sứ mệnh của Parallel là đổi mới và đưa DeFi lên một tầm cao mới và hướng đến nhiều đối tượng hơn. Hôm nay, chúng tôi rất vui khi được tiết lộ cách mà Parallel Finance sử dụng dữ liệu của SubQuery trong ứng dụng mới của họopen in new window.

"SubQuery là một công cụ tuyệt vời mang công nghệ truy vấn & lập chỉ mục truyền thống cho Parallel Heiko. Dịch vụ plug-and-play thực sự đã giúp chúng tôi tiết kiệm rất nhiều thời gian trong việc phát triển công cụ lập chỉ mục khối của riêng chúng tôi và duy trì giải pháp của riêng chúng tôi." - Parallel Finance *

Dịch vụ của SubQueryopen in new window giúp Parallel Finance lưu trữ, phân tích và truy vấn dữ liệu trên mạng thử nghiệm Heiko hiện tại của họ. Một số dữ liệu này được sử dụng trực tiếp trong ứng dụng mới của Parallel, giúp người dùng hiểu và phân tích dữ liệu DeFi.

Sử dụng SubQuery, bạn có thể nhanh chóng truy vấn thông tin tài khoản, tỷ giá hối đoái, mã thông báo, các chuyển khoản và dữ liệu khối ngay trong sân chơi của SubQueryopen in new window.

"Chúng tôi thích làm việc với đội ngũ SubQuery và dịch vụ khách hàng 1-1 mà họ cung cấp cho chúng tôi. Chúng tôi có kế hoạch sử dụng nó nhiều hơn khi chúng tôi giới thiệu nhiều tính năng hơn vào ứng dụng DeFi của mình. " - Parallel Finance *

Trong ví dụ bên dưới, chúng tôi đang sử dụng SubQuery để hiển thị tỷ giá hối đoái lịch sử cho tất cả các tài sản ở tất cả các khối dữ liệu.

Parallel Finance đang sử dụng Dự án SubQueryopen in new window để quản lý dự án của riêng họ và cập nhật theo yêu cầu. Dịch vụ lập chỉ mục và truy vấn chúng tôi cung cấp hoàn toàn do SubQuery quản lý và được cung cấp miễn phí cho cộng đồng Polkadot trong SubQuery's Exploreropen in new window.

Bạn có thể khám phá dữ liệu của Parallel Finance trong SubQuery ngay hôm nayopen in new window


Giới thiệu về Parallel Finance

Parallel Finance là một giao thức thị trường tiền tệ phi tập trung cung cấp dịch vụ cho vay, đặt cọc và vay trong hệ sinh thái Polkadot. Tương tự như mối quan hệ giữa Polkadot và "Mạng Canary" Kusama, Heiko Finance là mạng chị em với Parallel và là mạng lưới mà chúng tôi hy vọng sẽ khởi chạy trên chuỗi Kusama. Chúng tôi đang xây dựng cho một tương lai phi tập trung, trao quyền cho cộng đồng để tăng hiệu quả sử dụng vốn, bảo mật và khả năng tiếp cận thông qua nền tảng cho vay đấu giá và đặt cược bằng đòn bẩy của mình.

Websiteopen in new window | Twitteropen in new window | Telegramopen in new window | Mediumopen in new window | Githubopen in new window

Giới thiệu về SubQuery

SubQueryopen in new window là một lớp tổng hợp dữ liệu sẽ hoạt động giữa các blockchains layer-layerr1 (Kusama) và DApps (như Kodadot). Dịch vụ này cho phép các nhà phát triển DApp tập trung vào các tính năng cốt lõi và giao diện người dùng của họ mà không cần lãng phí thời gian vào việc xây dựng chương trình phụ trợ tùy chỉnh để xử lý dữ liệu.

Websiteopen in new window | Email | Discordopen in new window | Telegramopen in new window | Twitteropen in new window | Matrixopen in new window | LinkedInopen in new window

Last Updated: 5/10/2022, 10:41:58 AM