Công cụ đa chữ ký của Subscan - Được cung cấp bởi SubQuery

Subscan header.jpg

Công cụ ví đa chữ kýopen in new window mới của Subscan được thiết kế để giúp những người khác trong hệ sinh thái Polkadot tạo và quản lý các tài khoản và giao dịch đa chữ ký. Nó được hỗ trợ bởi Chương trình tài trợ của Nền tảng Web3open in new window và cung cấp các dịch vụ quản lý ví đa chữ ký thuận tiện cho nhiều mạng lưới trên Polkadot.

Dịch vụ của SubQuery đóng một vai trò quan trọng trong công cụ này, cung cấp dữ liệu nhanh chóng về giao dịch cho bất kỳ địa chỉ đa chữ ký nhất định nào, giúp cải thiện UX và cho phép các tính năng nâng cao hơn.

Người dùng có thể dễ dàng tạo địa chỉ đa chữ ký mới

"SubQuery đã giúp chúng tôi dễ dàng lập chỉ mục dữ liệu cho công cụ Đa chữ ký Subscan và đội ngũ của chúng tôi có thể dễ dàng điều hành nó. Dịch vụ API của Subscan được chuẩn hóa, chúng tôi đề xuất SubQuery cho người dùng của chúng tôi khi họ có nhiều yêu cầu tùy chỉnh hơn." - Subscan

Dùng thử công cụ tại đâyopen in new window


Giới thiệu về Subscan

Subscan.ioopen in new window là một trình khám phá đa chuỗi có độ chính xác cao được xây dựng cho các chuỗi khối dựa trên substrate. Subscan hỗ trợ khám phá dữ liệu và trực quan hóa hơn 30 mạng trong hệ sinh thái Polkadot.

Subscan cung cấp các dịch vụ tùy chỉnh cho mạng sinh thái, chẳng hạn như mô-đun EVM, đa token, v.v. Ngoài ra, Subscan còn cung cấp các dịch vụ API ổn định, biểu đồ dữ liệu và các ứng dụng công cụ tiện lợi.

Websiteopen in new window | Email | Mediumopen in new window | Elementopen in new window | Twitteropen in new window | GitHubopen in new window

Giới thiệu về SubQuery

SubQueryopen in new window là một lớp tổng hợp dữ liệu sẽ hoạt động giữa các blockchains layer-1 (Kusama) và DApps (như Kodadot). Dịch vụ này cho phép các nhà phát triển DApp tập trung vào các tính năng cốt lõi và giao diện người dùng của họ mà không cần lãng phí thời gian vào việc xây dựng chương trình phụ trợ tùy chỉnh để xử lý dữ liệu.

Websiteopen in new window | Email | Discordopen in new window | Telegramopen in new window | Twitteropen in new window | Matrixopen in new window | LinkedInopen in new window | GitHubopen in new window

Last Updated: 5/10/2022, 10:41:58 AM