SORA tích hợp SubQuery để cung cấp dữ liệu cho mạng SORA

sora-header.jpg

Hôm nay, chúng tôi vui mừng thông báo về một dự án mới thú vị trên SubQuery - SORA và Polkaswap. SORAopen in new window đã xây dựng Dự án SubQuery lấy dữ liệu từ mạng SORA để cung cấp cho các ứng dụng di động được xây dựng trên SORA và Polkaswap.ioopen in new window. Bạn có thể dùng thử tại đâyopen in new window.

sora-frontend.jpg

"SubQuery đã được chọn để cải thiện trải nghiệm người dùng khi sử dụng mạng SORA. Chúng tôi đã sử dụng SubQuery để lấy và liệt kê các thông tin chi tiết bên ngoài, tính toán giá tiền pháp định và APY của các bể thanh khoản. Mục tiêu của chúng tôi là lấy lịch sử giao dịch và dữ liệu tổng hợp cho các ứng dụng hoạt động với mạng SORA.

SubQuery là giải pháp lý tưởng cho nhu cầu của chúng tôi vì ứng dụng dễ triển khai và quản lý, dễ học và phát triển cũng như được ghi chép đầy đủ và nó cũng có cơ sở hạ tầng riêng với tích hợp Github. Cấu trúc dữ liệu thuần túy của SubQuery cung cấp khả năng truy cập nhanh, nó hỗ trợ API GraphQL cho các ứng dụng khách, nó có cấu hình linh hoạt để phân tích cú pháp các sự kiện, ngoại vi và các khối với bộ lọc bổ sung. Cuối cùng, ứng dụng hoàn toàn minh bạch đối với người dùng, vì vậy họ sẽ không nhận thấy liệu ứng dụng đã được cập nhật hay dừng lại."- Nhóm phát triển SORA

Polkaswap là một DEX hàng đầu trong hệ sinh thái Polkadot đang phát triển mạnh và sử dụng SubQuery để truy xuất chuyển khoản, hoán đổi xảy ra trong Polkaswap, bổ sung hoặc loại bỏ tính thanh khoản, giá cố định của token và APY cho các nhóm thanh khoản.

SubQuery đã giúp việc phát triển ứng dụng di động SORA và Polkaswap dễ dàng hơn bằng cách giảm thời gian dành cho việc xây dựng các giải pháp phụ trợ tùy chỉnh và đội ngũ tại SORA có kế hoạch mở rộng Dự án Polkaswap SubQuery của họ để hỗ trợ Polkaswap tốt hơn trong tương lai.

sora-explorer.jpg

Trong ví dụ này, chúng tôi đang sử dụng SubQuery để lấy tổng số XOR được giữ trong mỗi nhóm thanh khoản (được lọc để chỉ hiển thị 2 nhóm đầu tiên). Ví dụ này cũng cho thấy APY hiện tại được liên kết với từng nhóm thanh khoản (được lọc để chỉ hiển thị 2 nhóm đầu tiên).

sora-playground.jpg

SORA đang sử dụng Dự án SubQueryopen in new window để quản lý dự án của họ và cập nhật theo yêu cầu. Dịch vụ lập chỉ mục và truy vấn chúng tôi cung cấp hoàn toàn do SubQuery quản lý và được cung cấp miễn phí cho cộng đồng Polkadot trong SubQuery’s Exploreropen in new window.

Khám phá dự án của SORA trong trình khám phá SubQuery tại đâyopen in new window.


Giới thiệu về SORA

SORA đang tạo ra một hệ thống kinh tế thế giới siêu quốc gia với các công cụ tích hợp cho tài chính phi tập trung (DeFi) dưới sự giám sát dân chủ dựa trên phân vùng mật mã của Nghị viện SORA.

Mạng SORA vượt trội trong việc cung cấp các công cụ cho các ứng dụng phi tập trung sử dụng tài sản kỹ thuật số, chẳng hạn như hoán đổi token nguyên tử, token bắc cầu với các blockchain khác và tạo các quy tắc có lập trình liên quan đến tài sản kỹ thuật số.

Websiteopen in new window | Redditopen in new window | Blogopen in new window | Telegramopen in new window | Twitteropen in new window | YouTubeopen in new window | Instagramopen in new window

Giới thiệu về SubQuery

SubQueryopen in new window là một tập hợp dữ liệu phi tập trung, lập chỉ mục & lớp truy vấn giữa các blockchains Layer-1 và các ứng dụng phi tập trung (DApps). Hiện đang tập trung vào các dự án Polkadot và Substrate, dữ liệu dưới dạng dịch vụ này cho phép các nhà phát triển tập trung vào tính năng cốt lõi và giao diện người dùng của họ mà không cần lãng phí thời gian xây dựng chương trình phụ trợ tùy chỉnh để xử lý dữ liệu.

Websiteopen in new window | Discordopen in new window | Telegramopen in new window | Twitteropen in new window | Matrixopen in new window | YouTubeopen in new window | LinkedInopen in new window | Email

Last Updated: 5/10/2022, 10:41:58 AM