NFT trên Kusama có thể được khám phá trên Kodadot và SubQuery

Hôm nay, chúng tôi muốn công bố quan hệ đối tác chiến lược giữa Kodadot và SubQuery Network.

Kodadot là một nền tảng NFT gốc Kusama sử dụng giao thức RMRK. Người dùng có thể đúc, chuyển và đốt các NFT trên mạng. Quan trọng nhất, Kodadot có trình khám phá NFT dựa trên web đáp ứng cung cấp giao diện người dùng trực quan.

Giao diện người dùng này sử dụng dự án SubQueryopen in new window để giúp quá trình khám phá này nhanh hơn.

“Ban đầu, chúng tôi nhận ra SubQuery đang giúp chúng tôi rất nhiều, vì vậy chúng tôi có thể hoàn toàn tập trung vào kiến ​​trúc GraphQL và logic hợp nhất NFT. Nhờ SubQuery, giờ đây chúng tôi đang nghĩ đến một bộ tính năng khác mà chúng tôi có thể dễ dàng thêm vào cuối tuần ”- Kodadot

Dịch vụ của SubQueryopen in new window giúp Kodadot trích xuất và truy vấn dữ liệu chuỗi cho NFT trên Kusama và thực hiện việc này theo cách tiết kiệm năng lượng và thân thiện hơn.

Trong ví dụ bên dưới, chúng tôi đang sử dụng SubQuery để tìm 5 kết quả NFT đầu tiên phù hợp với cụm từ tìm kiếm “Canary” trên Kusama.

Kodadot đang sử dụng Dự án SubQueryopen in new window để quản lý dự án của riêng họ và cập nhật theo yêu cầu. Dịch vụ lập chỉ mục và truy vấn chúng tôi cung cấp hoàn toàn do SubQuery quản lý và được cung cấp miễn phí cho cộng đồng Polkadot trong SubQuery Exploreropen in new window.

Khám phá tập dữ liệu Kodadotopen in new window

Last Updated: 12/24/2021, 12:35:30 AM