Khám phá Đấu giá Kusama với SubVis.io và SubQuery

Chúng tôi rất vui khi giới thiệu một dự án SubQuery mới và là một ví dụ tuyệt vời về sức mạnh của SubQuery

Tuần trước Subvis.ioopen in new window đã ra mắt công cụ khám phá mới của họ cho các cuộc đấu giá vị trí Kusama parachain. Trang web mới này cung cấp thông tin cập nhật theo ngữ cảnh về các khoản huy động vốn từ cộng đồng và đấu giá vừa bắt đầu trên Kusama.

Trang tổng quan đấu giá Subvis.io

Bằng cách hiển thị dữ liệu mạng này trên SubQuery, Subvis.ioopen in new window đang chứng minh cho tất cả mọi người rằng thông tin chi tiết phong phú đã có thể được trích xuất từ ​​dữ liệu trên chuỗi.

“SubQuery giúp dễ dàng thu thập dữ liệu chuỗi phức tạp cho Subvis và tổng hợp lại để hiển thị trên trang web của chúng tôi. Chúng tôi không phải tạo bất kỳ cơ sở dữ liệu nào hoặc triển khai bất kỳ thứ gì trên AWS— giải pháp nền tảng của SubQuery giúp chúng tôi điều đó!”. — Subvis.io

Dịch vụ của SubQueryopen in new window giúp Subvis.ioopen in new window chuyển đổi và tổng hợp dữ liệu Kusama, đồng thời giúp người dùng bình thường có thể hiểu và đọc dữ liệu này dễ dàng hơn.

Nhờ SubQuery, chúng tôi có thể dễ dàng truy vấnopen in new window tổng đóng góp cho mỗi parachain và xem dữ liệu này thay đổi như thế nào theo thời gian. Ví dụ: chúng tôi có thể tìm được 5 đóng góp đơn lẻ lớn nhất cho các khoản vay từ cộng đồng thông qua truy vấn bên dưới

Trong số ~37.000 khoản đóng góp cho tất cả các khoản huy động vốn từ cộng đồng, khoản đóng góp lớn nhất là cho Karura với 18,25 nghìn KSM

Bạn cũng có thể biết được giá bid cập nhật mới nhất cho mỗi phiên đấu giá bằng cách sử dụng truy vấn bên dưới đây

Cả 3 giá Bid gần đây nhất đều của Karura trên các vị trí 13–20

Subvis.io đang sử dụng Dự án SubQueryopen in new window để quản lý dự án của riêng họ và thực hiện cập nhật theo yêu cầu. Dịch vụ lập chỉ mục và truy vấn cho dịch vụ này do SubQuery quản lý hoàn toàn và được cung cấp miễn phí cho cộng đồng Polkadot trong Explorer của SubQueryopen in new window.

Khám phá tập dữ liệu Subvis.ioopen in new window

SubQueryopen in new window là một lớp tổng hợp dữ liệu sẽ hoạt động giữa các blockchain layer-1 (Kusama) và DApps (như Subvis.io). Dịch vụ này cho phép các nhà phát triển DApp tập trung vào tính năng cốt lõi và giao diện người dùng của họ mà không cần lãng phí thời gian vào việc xây dựng chương trình phụ trợ tùy chỉnh để xử lý dữ liệu.

Tìm hiểu thêm về SubQuery

Websiteopen in new window | Email | Discordopen in new window | Telegramopen in new window | Twitteropen in new window | Matrixopen in new window | LinkedInopen in new window

Subvis.io đặt mục tiêu trở thành địa điểm chính mà người dùng sẽ đến để khám phá, phân tích và tìm hiểu về các parachains trong hệ sinh thái Polkadot (cũng như các cuộc đấu giá và huy động vốn cộng đồng mà họ thực hiện).

Websiteopen in new window | Twitteropen in new window

Last Updated: 5/10/2022, 10:41:58 AM