SubQuery Khởi Động Chương Trình Tài Trợ Trị Giá 500.000 đô để Thúc Đẩy Sự Phát Triển Hệ Sinh Thái Polkadot

Chương trình SubQuery Grants sẽ nhằm mục đích thúc đẩy sự phát triển không ngừng trong Hệ sinh thái Polkadot (DOT)

SubQuery,open in new window giải pháp lập chỉ mục dữ liệu hàng đầu được xây dựng trên Polkadot (DOT), vui mừng xác nhận việc ra mắt Chương trình SubQuery’s Grantsopen in new window với mức phân bổ ban đầu là 500.000 đô la cho các nhà phát triển đủ điều kiện.

Mục tiêu của ​​SubQuery Grantsopen in new window là cung cấp các cơ hội quan trọng cho các nhà phát triển blockchain, các thành viên cộng đồng và những người tham gia hệ sinh thái rộng lớn hơn để họ có thể tạo ra thế hệ tiếp theo của các ứng dụng phi tập trung (dApps). Các ứng dụng này dự kiến sẽ tiếp thêm năng lượng cho các giải pháp dựa trên Polkadot hỗ trợ Web 3.0, một bộ tiêu chuẩn phát triển cho Internet trong tương lai.

SubQuery đang tìm kiếm những ý tưởng sáng tạo hoặc tiềm năng cao tận dụng các công cụ lập chỉ mục dữ liệu nguồn mở của SubQuery để hỗ trợ các ứng dụng tiên tiến giải quyết các vấn đề trong lĩnh vực blockchain hoặc công nghệ sổ cái phân tán (DLT).

Các giải pháp cung cấp các ứng dụng, trình khám phá hoặc bảng điều khiển rất cần thiết để mở khóa dữ liệu quan trọng sẽ được ưu tiên. Những ý tưởng khác mà nhóm đang tìm kiếm sẽ giúp các dự án đối tác parachain mở rộng hệ sinh thái của họ, và cả những ý tưởng chào đón hàng triệu người nữa vào gia đình Polkadot đang phát triển nhanh chóng.

Chúng tôi đang tìm kiếm cộng đồng tham gia cùng chúng tôi trong nhiệm vụ mở khóa giá trị của dữ liệu từ Polkadot. Số tiền 500.000 đô la ban đầu sẽ mang lại cơ hội tài trợ lớn cho các nhà phát triển ứng dụng. Nhóm phát triển này sẽ được tăng lên sau khi thành lập Quỹ SubQuery vào đầu năm 2022 thông qua Chương trình Tài trợ mới.

Bằng cách được chào đón tham gia Chương trình SubQuery Grants, người dùng sẽ có quyền truy cập vô cùng độc đáo vào hệ sinh thái của chúng tôi. Ngoài việc được cấp vốn để triển khai dự án của bạn nhanh hơn, những người tham gia sẽ được hỗ trợ cho ý tưởng của họ từ nhóm phát triển SubQuery.

Người nhận có thể mong đợi được hưởng lợi từ chuyên môn và kết nối của nhóm phát triển kinh doanh SubQuery. Họ có thể giúp các nhà phát triển dự án tiếp xúc với bất kỳ ai trong hệ sinh thái. Những người tham gia cũng sẽ được tiếp cận thế giới phát triển phần mềm với sự hỗ trợ của đội ngũ marketing và cộng đồng của SubQuery.

SubQuery cũng sẽ chia sẻ các nhiệm vụ kỹ thuật có khả năng cung cấp quyền truy cập để cấp vốn. Ngoài ra, SubQuery sẽ cung cấp một danh sách được đảm bảo cho Các khoản tài trợ SubQuery đã được phê duyệt cho TGE sắp tới vào đầu năm 2022.

Sam Zou, Người sáng lập và Giám đốc điều hành tại SubQuery nhận xét: "SubQuery đã được thiết kế để giúp các nhà phát triển mở khóa giá trị từ dữ liệu blockchain một cách dễ dàng và nhanh chóng. Chúng tôi được hưởng lợi với sự hỗ trợ sớm từ Web 3 Foundation Grants, Substrate Builders Program và Berkeley Blockchain Xcelerator. Do đó, chúng tôi mong muốn trao nó cho cộng đồng nhà phát triển và thúc đẩy sự đổi mới để cùng nhau xây dựng tầm nhìn của chúng tôi về một tương lai Web3”

Thông báo về SubQuery Grants được đưa ra sau khi ra mắt Học viện SubQuery“Khóa học anh hùng” được thiết kế để nâng cao kỹ năng và trao quyền cho các nhà phát triển phần mềm trong hệ sinh thái SubQuery bằng cách cung cấp cho họ một chương trình mô-đun hấp dẫn. Nội dung của chương trình này nhằm đưa nhà phát triển blockchain mới từ đầu đến các khái niệm lập trình nâng cao và hoàn toàn miễn phí và có thể truy cập thông qua cổng trực tuyếnopen in new window.

Tìm hiểu thêm và đăng ký ngayopen in new window


Giới thiệu về mạng SubQuery

SubQuery là nhà cung cấp dữ liệu hàng đầu của Polkadot, hỗ trợ lập chỉ mục & lớp truy vấn giữa các blockchains Lớp-1 (Polkadot) và các ứng dụng phi tập trung. Dịch vụ dữ liệu của SubQuery đang được hầu hết các trang web đấu giá parachain và huy động vốn cộng đồng trên Polkadot và Kusama hiện có sử dụng.

Giao thức của SubQuery loại bỏ các đặc điểm riêng của dữ liệu blockchain với SubQuery SDK, cho phép các nhà phát triển tập trung vào việc triển khai sản phẩm cốt lõi của họ mà không cần lãng phí nỗ lực vào các công nghệ phụ trợ tùy chỉnh.

Linktreeopen in new window | Websiteopen in new window | Discordopen in new window | Telegramopen in new window | Twitteropen in new window | Matrixopen in new window | LinkedInopen in new window | YouTubeopen in new window

Last Updated:
Contributors: James Bayly