SubQuery เร็วขึ้นมากด้วย Dictionary

วันนี้ เราภูมิใจที่จะประกาศการปรับปรุงใหม่สำหรับ SubQuery คือ คุณสมบัติการทำ index ชื่อ SubQuery Dictionary

SubQuery Dictionary คือทั้งหมดเกี่ยวกับการเร่งความเร็วของโครงการของคุณ มันปรับปรุงประสิทธิภาพการ index ของโครงการ SubQuery ของคุณอย่างมาก ในบางครั้งเร็วขึ้นมากถึง 10 เท่า

เมื่อทำการ index ข้อมูลของเชน ที่โครงการ SubQuery ใช้ในการตรวจสอบแต่ละบล็อค เชนของ Polkadot นั้นมีขนาดใหญ่ โดยรมีข้อมูลที่ไม่มีโครงสร้างขนาด 130 Gb มากกว่า 6 ล้านบล็อค สิ่งนี้ใช้เวลาในการ index มากกว่า 6 ชั่วโมง ซึ่งเป็นเวลาที่คุณไม่ต้องการรอ โดยเฉพาะเมื่อทำการทดสอบ

ตอนนี้โครงการ SubQuery ต่างๆมีทางเลือกในการข้ามขั้นตอนนี้ไป โดยพื้นฐานแล้วเราทำการ pre-index ตำแหน่งของเหตุการณ์ทั้งหมดไว้ในเชนเดียว

ประสิทธิภาพจะดีขึ้นอย่างมากเมื่อข้อมูลไม่ใช่เหตุการณ์ธรรมดา แต่กลับกระจายกันไปตามเชน ทำให้เหมือนกับว่าข้อมูลนั้นหายาก Dictionary จะข้ามบล็อคมากขึ้น ทำให้ส่งผลต่อประสิทธิภาพมากกว่า

คุณสามารถเพิ่มปลายทางของ Dictionary ใน ไฟล์ ‘ โครงการ.yaml’ ของคุณopen in new window หรืออีกทางหนึ่ง กำหนดไว้เมื่อรันไทม์open in new window นอกจากนี้ คุณยังสามารถแทนที่ปลายทางนี้เมื่อรันโครงการของคุณใน SubQuery Projectsopen in new window

คุณสามาถอ่านเกี่ยวกับ dictionary เพิ่มเติมได้ในเอกสารที่เป็นประโยชน์ ที่นี่open in new window

เราเชื่อว่า SubQuery เป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดในการ index ข้อมูลสำหรับ Polkadot/Substrate dApp ต่างๆ และการนำ Dictionary ของ SubQuery มาใช้นี้ จะช่วยให้เราสามารถทำให้การบริการของเราดีขึ้น ด้วยการเร่งความเร็วกระบวนการสร้าง Index สำหรับโครงการ SubQuery ของคุณ

คุณสามารถทดลองด้วยตัวเองใน โครงการ SubQuery open in new window หรือดู dictionary ต่างๆด้วยตัวเองใน explorer ของเราopen in new window ในการใช้งาน Dictionary ในโครงการที่มีอยู่ของคุณ เวอร์ชั่น @subql/cliopen in new window ของคุณอย่างน้อยต้องเป็นเวอร์ชั่น 0.10.0

Last Updated: 5/10/2022, 10:41:58 AM