SubQuery Network - สรุป

SubQuery Network ทำงานอย่างไร? อธิบายให้เข้าใจง่ายๆopen in new window

วันนี้เราจะมาพูดถึงว่า SubQuery Network ทำงานอย่างไรในระดับสูง

ผู้มีส่วนร่วม

ผู้มีส่วนร่วมใน SubQuery Network

ผู้มีส่วนร่วมในเครือข่าย SubQuery Network มี 3 ส่วนคือ:

  • Consumer(ผู้ใช้ข้อมูล): Consumer จะสร้างคำขอสำหรับข้อมูลที่เฉพาะเจาะจงไปยัง SubQuery Network และจะจ่ายค่าข้อมูลนั้นๆด้วย SQT
  • Indexer(ผู้สร้างดัชนี): Indexer จะโฮสต์ SubQuery บนโครงสร้างพื้นฐานของตนเอง, ดำเนินการทั้งโหนดและบริการ query เพื่อสร้างดัชนีข้อมูลและตอบคำขอของ GraphQL
  • Delegator(ตัวแทน): Delegator จะมีส่วนร่วมในเครือข่ายด้วยการสนับสนุน indexer ที่ตัวเองชื่นชอบ เพื่อรับรางวัลส่วนแบ่งจาก Indexer

Indexers, Consumers, และ Queries

เริ่มด้วย Indexer โดย Indexer เป็นผู้ที่ทำงานอย่างหนักอยู่ในเบื้องหลัง โดยต้องจัดการฮาร์ดแวร์, ดำเนินการโครงสร้างพื้นฐาน, คอยตรวจสอบแหล่งข้อมูล และเลือกโปรเจ็ค SubQuery ที่เหมาะสมเพื่อสร้าง index

สิ่งนี้ต้องใช้เวลาและเงิน แต่เมื่อมีสิ่งนี้แล้ว Consumer ก็จะเข้ามาและสร้างคำขอ Consumer จะสร้างคำขอสำหรับข้อมูลที่มีความเจาะจงไปยัง SubQuery Network และจะจ่ายค่าข้อมูลตามจำนวนเงินที่ประกาศไว้ด้วยโทเค็น SQT

Consumer

ฟังก์ชั่นการผลิตแบบ Cobb-Douglas

การจ่ายเงินนี้จะเข้าไปที่ project revenue pool และเมื่อจบช่วงการ stake (28 วัน) เงินใน project revenue pool จะถูกแบ่ง โดยจะถูกแบ่งผ่านไปยัง Indexer ด้วยสิ่งที่เรียกว่า ฟังก์ชั่นการผลิตแบบ Cobb-Douglas

มันจะถูกแจกจ่ายผ่าน Indexer ด้วยสิ่งที่เรียกว่าฟังก์ชั่นการผลิตแบบ Cobb-Douglas

อธิบายง่ายๆคือ รายได้จะถูกจัดสรรตามความสามารถในการแข่งขันของ Indexer ตามสัดส่วนคำขอที่เข้ามาและจำนวนโทเค็นที่ stake

รายได้ถูกจัดสรรตามความสามารถในการแข่งขันของ Indexer ตามสัดส่วนคำขอที่เข้ามาและจำนวนโทเค็นที่ stake

ในมุมมองของเรา ความสวยงามของสมการนี้คือ Indexter มีเหตุผลจะต้องประคองระดับการ stake โทเค็น SQT เมื่อเทียบกับงานที่พวกเขาทำ เพื่อการรับรายได้ที่เหมาะสมที่สุด ด้วยเหตุนี้ เราจึงไม่จำเป็นต้องมีการบังคับใช้ข้อกำหนดในการ stake เพราะว่า Indexer มีแรงจูงใจในการจัดการตัวเองและรักษาระดับการ stake หรือการมีส่วนร่วมในระบบ

Delegator(ตัวแทน)

เนื่องจาก Indexer มีแรงจูงใจทั้งในการทำงานให้ได้มากที่สุดและ stake ให้ได้เยอะที่สุด เพื่อเพิ่มผลตอบแทนสูงสุด นี่คือที่ๆ Delegator เข้ามามีส่วนร่วม

Delegator สามารถมอบสิทธิ์ SQT ให้กับ Indexer ซึ่ง Indexer แต่ละคนจะสามารถเผยแพร่ อัตราส่วนแบ่งจากรายได้จากค่าธรรมเนียมการ query และตัวแทนเหล่านี้จะได้รางวัลที่เป็นส่วนหนึ่งของรายได้จากค่าธรรมเนียมการ query ที่ Indexer ได้รับ

Delegator สามารถมอบสิทธิ์ SQT ของพวกเขาที่เก็บไว้ ให้กับ Indexer และ Delegator เหล่านั้นจะได้รับรางวัลที่เป็นส่วนหนึ่งของรายได้จากค่าธรรมเนียมการ query ที่ Indexer ได้รับเข้ามา

อัตราส่วนแบ่งรายได้จากค่าธรรมเนียมการ query ที่ Indexer ประกาศจะถูกล็อคไว้ในแต่ละรอบเป็นเวลา 28 วัน และการลดลงต้องมีการประกาศตลอดช่วงการ stake 28 วัน ก่อนจะมีผลบังคับใช้

ในทำนองเดียวกัน Delegator สามารถนำจำนวนสิทธิ์ที่พวกเขามอบให้ ออกมาเมื่อใดก็ได้ แต่พวกเขาจะได้รับรางวัลเมื่ออยู่จนจบช่วง stake เท่านั้น

Delegator จะได้รับรางวัลเมื่ออยู่จนจบช่วง stake เท่านั้น

Purchase Orders(คำสั่งซื้อ)

ในการทำโครงการ Index โครงการหนึ่ง ต้องใช้เวลาและเงิน และมันก็มีจำนวนข้อมูลมากมายบนเชน เพื่อเป็นการสนับสนุน Indexer ในการ index และสนับสนุนโครงการใหม่ๆของ SubQuery ทั้งหมด เราวางแผนที่จะใช้กลไกตลาดสำหรับ Consumer ในการส่งสัญญาณการการันตีรายได้ให้กับ Indexer สำหรับโครงการใหม่ของ SubQuery

เรากำลังเรียกพวกเขาว่า purchase order และ Consumer สามารถประกาศสัญญาบนเชน เพื่อตั้งราคาและจำนวนของคำร้องขอ Indexer สามารถดูสิ่งนี้และเลือกทำสัญญาได้

Consumer สามารถประกาศ purchase order บนเชน เพื่อตั้งราคาและจำนวนของคำร้องขอ

Purchase order ยังสามารถไปวางบนโครงการ Subquery ทีมีอยู่ เพื่อดึงดูด Indexer เพิ่มเติมเข้าไปแข่งขันเพื่อปรับปรุงการแข่งขึ้นและลดราคาลง

Last Updated: 5/10/2022, 10:41:58 AM