SORA интегрира SubQuery за предоставяне на данни до SORA Network

sora-header.jpg

Днес имаме удоволствието да обявим нов вълнуващ проект в SubQuery - SORA и Polkaswap. SORAopen in new window изгради проект SubQuery, който извлича данни от мрежата SORA, за да захранва мобилни приложения, изградени върху SORA и Polkaswap.ioopen in new window. Можете да го изпробвате тукopen in new window.

sora-frontend.jpg

"SubQuery беше избрана, за да се подобри UX на използването на мрежата SORA. Използвахме SubQuery, за да получим и изброим външни детайли, да изчислим фиатните цени и APY на ликвидния пул. Целта ни беше да получим история на транзакциите и обобщени данни за приложенията, които работят с мрежата SORA.

SubQuery беше идеалното решение за нашите нужди, тъй като приложението е лесно за внедряване и управление, лесно е за изучаване и разработване, както и е добре документирано, а освен това има собствена инфраструктура с интеграция в Github. Обикновеното структуриране на данните на SubQuery осигурява бърз достъп, поддържа GraphQL API за клиентски приложения, има гъвкава конфигурация за анализиране на събития, екстринси и блокове с допълнително филтриране. И накрая, приложението е напълно прозрачно за потребителите, така че те няма да забележат дали приложението е било актуализирано или спряно." -SORA Development Team

Polkaswap е водещ DEX в процъфтяващата екосистема на Polkadot и използва SubQuery, за да извлича трансфери, суапове, които се случват в Polkaswap, добавянето или премахването на ликвидност, фиксираната цена на токените и APY за пуловете за ликвидност.

SubQuery вече улеснява разработването на мобилното приложение на SORA и Polkaswap, като намалява времето, което екипът отделя за изграждане на персонализирани бекенд решения, а екипът на SORA планира да разшири своя Polkaswap SubQuery проект, за да поддържа още по-добре Polkaswap в бъдеще.

sora-explorer.jpg

В този пример използваме SubQuery, за да извлечем общата сума на XOR, която се съдържа във всеки пул за ликвидност (и филтър, за да се покажат само първите 2 пула). Този пример показва и текущата APY, свързана с всеки пул за ликвидност (и филтър, за да покаже само първите два пула).

sora-playground.jpg

SORA използва SubQuery Projectsopen in new window за да управлява своя проект и да прави актуализации при необходимост. Предоставените от нас услуги за индексиране и заявки се управляват изцяло от SubQuery и се предоставят безплатно на общността на Polkadot в SubQuery’s Exploreropen in new window.

Разгледайте проекта на SORA в SubQuery explorer тукopen in new window.

За SORA

SORA създава наднационална световна икономическа система с вградени инструменти за децентрализирано финансиране (DeFi) под криптографския демократичен надзор на Парламента на SORA.

Мрежата SORA се отличава с това, че предоставя инструменти за децентрализирани приложения, които използват цифрови активи, като например atomic token swaps, свързва токени с други блокчейни и създава програмни правила за цифрови активи.

Websiteopen in new window | Redditopen in new window | Blogopen in new window | Telegramopen in new window | Twitteropen in new window | YouTubeopen in new window | Instagramopen in new window

За SubQuery

SubQueryopen in new window е децентрализиран слой за агрегиране на данни и индексиране& на заявки между блокови вериги Layer-1 и децентрализирани приложения (DApps). Понастоящем целите са фокусирани върху проектите Polkadot и Substrate и е услуга за данни, която позволява на разработчиците да се съсредоточат върху приложението на основните функционалности и фронт енд-а, без да е необходимо да губят време за изграждане на персонализиран бекенд за обработка на данни.

Websiteopen in new window | Discordopen in new window | Telegramopen in new window | Twitteropen in new window | Matrixopen in new window | YouTubeopen in new window | LinkedInopen in new window | Email

Last Updated:
Contributors: James Bayly