SubQuery пуска актуализиран Whitepaper

Актуален план за това как SubQuery ще революционизира бъдещето на web3 инфраструктурата

След дълъг период на проектиране, обсъждане, тестване и разработка, днес пускаме нова и значително актуализирана версия на нашият Whitepaperopen in new window. Първоначално публикуван през юни 2021 г., Whitepaper на SubQuery е документ, който очертава нашата стратегическа рамка за децентрализираната SubQuery Network и нейния токен SQT. След първоначалната публикация, ние постигнахме значителен ръст в нашата клиентска база и общност и постигнахме огромен напредък в изграждането на мрежата на SubQuery. От тези резултати сме вдъхновени да подобряваме и да правим иновации и това става ясно с най-новата версия на нашият whitepaper.

Този whitepaper очертава плановете на SubQuery за преминаване към глобално децентрализирана мрежа от участници, организиращи блокчейн данни, за да се гарантира, че SubQuery няма да има и една точка на отказ. Очаква се това значително да увеличи времето на работа на SubQuery, да осигури изобилие и да увеличи производителността чрез намаляване на латентността. Предвижда се приложенията да могат да използват GraphQL за запитване на всяко хранилище на данни (както е дефинирано от SubQuery Project) от индексатори в мрежата.

Нашият фокус

Актуализираният Whitepaperopen in new window поддържа убеждението на SubQuery, че услугите за данни на утрешния ден трябва да бъдат мулти-верижни, прости и гъвкави. Whitepaper-ът разглежда в подробности как SubQuery Network взима предвид тези съображения в икономическия дизайн на токена, като същевременно позволява на опитните потребители да изпълняват услуги на ниво предприятие в него.

Мултиверижен по начало

SubQuery вярва в идеята, че общност от блокчейни, работеща заедно за насърчаване на приемането на web3, е бъдещето

SubQuery е роден в екосистемата на Polkadot, това е нашият дом и ще бъде местоположението на SubQuery Network. Но бъдещето е мулти-верижно. SubQuery знае, че ще има много различни блокчейни, които работят заедно за решаване на различни проблеми.

SubQuery мрежата е проектирана да поддържа всеки SubQuery проект от всяка мрежа от първо ниво (first layer) (в рамките на Polkadot или не). Тя ще бъде проектирана и изградена да бъде многоверижна от самото начало, където ще видите проекти от една мрежа да се индексират заедно с проекти от друга.

Прост и достъпен

SubQuery Network е проектирана да бъде доставчикът на данни на хората.

Водещият принцип при SubQuery Network е простотата. SubQuery смята, че други подходи към услугите за децентрализирани заявки за данни са твърде сложни и затрудняват участниците да предскажат възвръщаемостта на инвестициите си. Целта е да ви улесним и да се включите в мрежата и ясно да прогнозирате бъдещата си потенциална възвръщаемост.

SubQuery няма да изисква високи прагове за стейкинг, за участие или огромни инвестиции в хардуер. Фокусът ще бъде върху улесняването на присъединяването и изграждането в SubQuery в сравнение с нашите конкуренти – успехът на SubQuery зависи от успеха на другите, които създават бъдещето върху него.

Това означава, че целта на дизайна е да направи възможно най-лесно участието на всеки. Не е необходимо да сте разработчик или да имате задълбочени познания за икономическия модел на токена, можете лесно да участвате като Делегатор. Като потребител вие също имате много възможности за плащане, които да отговарят най-добре на вашите нужди. И накрая, основен фокус на SubQuery Foundation е да гарантира, че има достатъчно подкрепа, за да може всеки, от експертен блокчейн екип до нов разработчик любител, да изгради свой собствен SubQuery проект.

Гъвкава

SubQuery е просто инструмент в ръцете на нашата общност, съществуват безкрайни възможности, ограничени само от креативността на хората.

Истинските предимства на SubQuery може да се крият в неговата гъвкавост – потребителите ще имат свободата да адаптират и трансформират децентрализирани данни, за да отговарят на техните нужди. Този стремеж към гъвкавост се простира до улесняване на делегаторите за бърза и лесна поддръжка на различни индексатори, без да се налага да чакат продължителни периоди на освобождаване. И накрая, този подход е перфектно изпълнен от въвеждането на три метода на плащане, които ще разгледаме по-нататък.

Иновацията на SubQuery в методите на плащане

Най-голямата промяна досега с тази версия на Whitepaper-а е нашата иновация в разплащателните методи. Днес, обикновено плащаме с абонаменти за музиката, която слушаме, телевизионните предавания, които гледаме, и приложенията, които използваме. В пионерските приложения за уеб3 услуги вместо това приехме модел на плащане, при който всяка атомна транзакция има точна цена в мрежата.

Смятаме, че базираните на абонамент или периодични методи на плащане ще останат. Доставчиците на услуги ги харесват, защото представляват предвидими приходи, по подобен начин, от другата страна потребителите ги харесват, защото са известни и лесно предвидими разходи. Има и психологически фактор, при който след като се абонирате, повечето потребители ще се почувстват задължени да консумират повечето, ако не и цялият продукт, увеличавайки търсенето на услугата и позволявайки на икономиките за скалиране да се задействат.

В резултат на това SubQuery планира да въведе три начина за плащане в рамките на SubQuery Network, предоставяйки на всички участници различни гъвкави начини за транзакции с SubQuery Token (SQT). И индексаторите, и потребителите ще се съберат на пазара за планове, за да рекламират своите цени и поддържани методи на плащане.

Pay-As-You-Go (PAYG)

Първият и стандартен сред уеб3 индустрията е Pay-As-You-Go (плащаш каквото потребяваш). Това е основен метод на плащане за едни, а за други се използва като резервен. Всеки индексатор ще рекламира своите PAYG цени, когато регистрира способността си да обслужва заявки за конкретни проекти на SubQuery.

Затворени планове и споразумения

Затворените споразумения представляват споразумение само между един Индексатор и един Потребител. Това са преки отношения, при които всички плащания протичат между двете страни за извършената работа. Затворените споразумения са предназначени да дадат увереност на индексаторите, че има пазар за данни от конкретен SubQuery проект и по същество да им сигнализират кои проекти трябва да бъдат индексирани. Затворените планове могат да бъдат поставени върху съществуващи проекти на SubQuery, за да привлекат допълнителни индексатори към този SubQuery проект. Това може да бъде полезно в ситуации, в които съществуващият монополистичен Индексатор може да начислява неразумна сума за данните или липсва конкуренция, която да балансира цените.

Отворени планове и споразумения

Отворените споразумения са подобни на затворените, но позволяват на множество индексатори да се присъединят и да се конкурират за предоставяне на данни на Потребителя. Отвореното споразумение може да започне като споразумение между един потребител и един индексатор, но повече страни могат да се присъединят към съществуващото споразумение, което води до 'n' индексатори и 'n' потребители.

Отворените споразумения предоставят благоприятни условия както за Индексатори, така и за Потребители, но позволяват по-добра производителност и надеждност за Потребителите, като привличат повече Индексатори, които да се конкурират и да обслужват едни и същи данни. Ако потребителите използват широкомащабни приложения с потребители по целия свят, тогава отворените споразумения са идеални.

комбинацията от горните три опции за плащане за индексатори предоставя няколко разширени опции, базирани на абонамент, за потребители и индексатори. Някои страни могат да се възползват от сигурността на наградите, предоставени от затворените споразумения, и предвидимостта на повтарящите се разходи. По същия начин, други може вместо това да предпочетат да дебнат най-достъпните данни, като се насочат към повтарящи се споразумения с голям обем или ниски спот цени на пазара на Pay-as-You-Go.

Тези промени и много други, описани в whitepaper-а, илюстрират нашия фокус върху изграждането на възможно най-голямата уеб3 инфраструктурна услуга. Ние сме уверени, че нашият икономически токен дизайн е внимателно обмислен и проектиран за добър растеж за всички участници. Въпреки, че започването с огромна централизирана услуга и бавното преминаване към децентрализирана не е лесно, екипът на SubQuery е готов за предизвикателството и се надяваме, че ще се присъедините към нас!

За допълнителна информация, моля, свържете се с нашия екип в Discordopen in new window или говорете с нас в следващия панел „Office Hours“. Можете също да се регистрирате, че проявявате интересopen in new window, за да станете индексатор в предстоящата тестова мрежа на SubQuery.

Прочетете актуализираният whitepaperopen in new window

Относно SubQuery Network

Мисията на SubQuery е да помогне на другите да създават продукти, които ни позволяват да се придвижим към децентрализирано бъдеще по-бързо. SubQuery е съвкупност от инструменти за разработчици на блокчейн и гръбнакът на уеб3 инфраструктурата. Проектът SubQuery е пълен API за организиране и изискване на данни от вериги. Работейки между блокчейн от слой 1 и децентрализирани приложения (dApp), SubQuery е индексатор с отворен код, организиращ и обслужващ добре структурирани данни през GraphQL. SubQuery захранва следващото поколение dApps и инструменти с web3 данни

Понастоящем всеки вече може да използва SubQuery за извличане и запитване на блокчейн данни само за минути и безплатно, но по централизиран начин. SubQuery Network предлага да активира същото мащабируемо и производително решение, но по напълно децентрализиран начин.

Linktreeopen in new window | Websiteopen in new window | Discordopen in new window | Telegramopen in new window | Twitteropen in new window | Matrixopen in new window | LinkedInopen in new window | YouTubeopen in new window

Last Updated:
Contributors: James Bayly