SubQuery Токъномикс

Токъномиксът е важен аспект на всеки блокчейн проект и е в основата на дългосрочния успех на всеки крипто токен. В SubQuery изграждаме децентрализирана мрежа, която да подсигури инексирането на данните за успешното бъдещо развитие на Web3 технологиите (прочетете нашия whitepaperopen in new window). Днес сме развълнувани да разкрием как ще работи SQT токена и как той ще стимулура развитието и интеграцията на нашата мрежа.

Наскоро обявихме, че ще стартираме SubQuery Network чрез Acala. За тези, които са нови в екосистемата Polkadot, SubQuery изгражда партньорства с със съществуващи парачейни, за да интегрира своите умни договори, както и успешно да стартира и оперира с помощтта на SQT токена. С други думи, нашият токен ще заработи в блокчейна на Acala върху Polkadot и безпроблемно ще позволи участието на инвеститори от екосистемата на Ethereum благодарение на решението EVM+ (Ethereum Virtual Machine) на Acala.

При подготовката за предстоящото пускане на токена SQT на SubQuery в Acala е важно да разберете няколко ключови аспекта, като например къде се крие стойността на токена и какъв е графикът на неговото отключване напред във времето.

Къде се крие стойността на токена

Както е описано в whitepaperа, целта ни е да утвърдим SQT като токена, който е в основта на успешното фукциониране на мрежата SubQuery, предоставяйки стимул за участие и служейки като средство за плащане на транзакции в рамките на мрежата SubQuery. SQT ще бъде горивото в революционното използване н данни, в бъдещето на web3.

На практика това означава, че SubQuery има за цел да функционира като пазар за блокчейн данни, където потребителите (купувачи) и индексаторите (продавачи) могат да се срещат, за да обменят данни срещу SQT токени. Третият участник в нашия модел са делегаторите, които участват в мрежата, като подкрепят любимите си индексатори, делегирайки им своите токени, за да печелят награди.

В бъдеще предвиждаме, че притежателите на токена SQT ще могат да информират SubQuery Фондацията за своята визия за цялостната посока на развитие на SubQuery, тъй като нашата мрежа придобива някои качества на децентрализирана автономна организация (DAO).

Разпределение на токени

SubQuery ще пусне на пазара 10 милиарда SQT токени които ще бъдат разпределени по следния начин.

От самото начало SubQuery се фокусира върху изграждането на стойност в рамките на нашата общност и се стремим да запазим това, като разпределяме най-голямата част от токените (41%) за Общността и SubQuery Фондацията.

Фондацията, която ще бъде създадена в началото на 2022 г., ще управлява и ще се грижи за развитието и растежа на нащата екосистема, а собствеността върху SubQuery мрежата първоначално ще премине в ръцете нафондация SubQuery. Разпределението на токените предвижда бъдещия растеж и интеграция на мрежата. Това ще включва инструменти като безвъзмездни средства и стимули/събития за екосистемите, както и други маркетингови дейности, включително награди за намиране на бъгове и участие е мейннета на SubQuery.

Нашите ранни инвеститори в рундовете Seed и Series A има собственост върху общо 27% от всички токени. Относно нашите начални инвеститори, ние сме благодарни за тяхната ранна визия и ангажимент, след като получахме безвъзмездна помощ от фондацията Web3 за изграждане на началната фаза на SubQuery. След това, нашият растеж беше ускорен с подкрепата на нашите инвеститори от серия А, които ни позволиха да изведем проекта на следващото ниво.

За публичната продажба, която очакваме да бъде през март 2022 г., ще бъдат разпределени 12% от предлаганите токени в поне два последователни рунда. Точната структура и времето на тези рундове ще бъдат предоставени на по-късна дата, но ние ще осигурим гарантирано разпределение за ключови членове на общността (напр. посланици, спартанци) и участници в мрежата (напр. участници в тестовата мрежа и референтни клиенти). Всяка категория ще има възможност да участва с различна минимална и максимална алокация.

И накрая, за екипа на SubQuery и на партньорите ни сме отделили 20% от токените в замяна на приноса в изграждането и популяризирането на проекта.

UPDATE — June 2022

Note the splits between the token allocations for Community and Public Sale as well as between Rounds 1 and 2 have changed slightly since we first published it here in December 2021.Specifically the allocation towards the Public Sale reduced from 12% to 9.1% with the balance moved to the Foundation and Community to help promote and sustain the growth of the SubQuery Network. This is conditioned by us optimising the structure of the public sale due to various factors including current market conditions. No other areas were changed. The updated version is located in the sale guideopen in new window.

Кога ще бъде продажбата на токена

The token allocation by itself is nothing without understanding the way in which the tokens are distributed to the relative holders. The graphic below illustrates the release of the SQT tokens to each participant over time culminating in the full circulation of tokens occurring 5 years (60 months) after launch.

We have thought carefully about the vesting schedules for each participant in order to create long-term value for the project and generate confidence to token-holders. Perhaps most significantly, the core team will have a 24 month lock-up period while some Public Sale participants can freely use the utility of their token upon launch.

The breakdown of each holder is as follows and is subject to change:

  • Екипа и партньорите за стартиране отключване за период от 24 месеца, с вестинг от 6 месеца след генезиса на токена.
  • Първоначалните инвеститори имат весттинг от 12 месеца след генезира и период на отключване от 24 месеца.
  • Инвеститорите в серия А вестинг от 6 месеца и период на отключване от 18 месеца след приключване на вестинга.
  • Фондацията и Общността ще разполагат с приблизително 30 % от разпределените средства от самото начало, за да посрещнат оперативните нужди при стартиране на мрежата и да подсигури популяризирането и, а останалата част от разпределените токени ще се предоставя постепенно в продължение на 5 години.
  • Участниците в кръг 1 на публичната продажба имат 12-месечен вестинг. Индексаторите и другите ключови участници в мрежата ще разполагат с част от разпределените им токени, които могат да бъдат отключени незабавно, за да се гарантира, че те могат да дадат старт на мрежата. Участниците в този кръг ще бъдат включени в бял списък и ще имат гарантирано разпределение.
  • Участниците в кръг 2 на публичната продажба нямат период на вестинг. Този кръг е отворен за всички потребители, които са преминали успешно изискванията на KYC в платформата launchpad. Този кръг ще бъде проведен на принципа "най-бързия печели". В тази връзка се стремим да привлечем по-голям брой участници, за да направим разпределението по-справедливо. Повече информация за това ще бъде обявена в бъдеще

We have also made provisions for a retrospective airdrop to communities that have strategic importance to our network (such as testnet participants) or as a means to attract new users outside of our current ecosystem..

The exact details of when and how the SQT token will be allocated and distributed are still subject to finalisation, and will be announced closer to the public sale. At this stage, we anticipate that token distribution to the sale participants will take place with the launch of the mainnet. In other words, there will be a waiting period between the sale and token distribution which will align with the token listing date.

For the listing of SQT, we are planning to be available on key decentralised (DEX) and centralised exchanges (CEX) to make it as easy as possible for everyone to participate in the SubQuery Network. We are looking forward to you all joining us on our mission to help developers build the decentralised applications of the future.

За SubQuery

SubQuery is Polkadot’s leading data provider, supporting an indexing & querying layer between Layer-1 blockchains (Polkadot) and decentralised applications. SubQuery’s data service is being used by most of the Polkadot and Kusama crowdloan and parachain auction websites live today.

SubQuery’s protocol abstracts away blockchain data idiosyncrasies with the SubQuery SDK, allowing developers to focus on deploying their core product without needlessly wasting efforts on custom backend technologies.

​​​​Linktreeopen in new window | Websiteopen in new window | Discordopen in new window | Telegramopen in new window | Twitteropen in new window | Matrixopen in new window | LinkedInopen in new window | YouTubeopen in new window

Last Updated:
Contributors: James Bayly