SubQuery с покана към всички участници с желание да индексират

SubQuery, водещото решение за индексиране на данни в Polkadot, би искало да отправи покана към всички потенциални индексатори да заявят интереса си за участие в тестовата мрежа на нашия протокол за индексиране на блокчейни.

Можете да заявите вашето желание за участие ТУКopen in new window

Както е посочено в скорошната публикация на нашата техническа пътна карта, SubQuery в момента се подготвя за нашето събитие за генериране на токени (TGE) през март 2022 г. Текущият ни фокус е върху миграцията към децентрализирана SubQuery мрежа и ключов компонент от това е необходимостта от участници (индексатори), които ще бъдат в основата на пълноценното фукциониране и успех на нашия проект

„Индексаторите играят критична роля в SubQuery Network и ние търсим най-добрите оператори на нодове, които да участват в нашата предстояща тестова мрежа. Ако искате да си партнирате с нас в изграждането и подобряването на инфраструктурата за децентрализирано индексиране на блокчен данни, моля, кандидатствайте сега. Изграджането на общност от индексатори е вълнуващ момент за нас, тъй като представлява още една голяма стъпка към децентрализацията на нашия протокол” – Сам Зу, основател и главен изпълнителен директор на SubQuery

Търсим оператори на нодове с фундаментално разбиране за SubQuery Network, как работи индексирането на блокчейн данни, делегирането, и потвърждаването на блокове. Ще трябва да сте експерт в управлението на индексиращо нодове и индексирането на данни от блокчейн мрежи и изградени върхи тях децентрализирани приложения. И накрая, ще ви нужно разбирането и вяра в бъдещето на web3.

Индексаторите, които се интересуват от участие могат да регистрират интереса си с SubQuery тукopen in new window. След преглед на всички кандидатури, очакваме да одобрим първоначалната група от индексатори до края на януари 2022 г., като тестовата мрежа ще стартира в края на Q1 2022 г. Индексаторите ще бъдат ретроспективно възнаградени и поканени да след стартиране на мейннета.

Мрежата на SubQuery

Ключовите съставни части на бъдещата SubQuery Network са очертани в нашата Бяла книгаopen in new window и се състоят от потребители, делегатори и индексатори. От тях индексаторите са неразделна част от гръбнака на проекта, тъй като те ще индексират SubQuery проекти в собствената си инфраструктура (нодове), изпълнявайки както потвърждаване на блокове, така и индексиране на данни и отговаряне на заявки на GraphQL. Потребителите са онези субекти, които отправят заявки към мрежата на SubQuery за конкретни данни (по този начин „консумират данни“) и плащат за това определено количество от токена SQT. Крайният участник в екосистемата са делегаторите, които участват, като делегират на избрани индексатори, за да получат стейкинг награди.

Относно SubQuery

SubQueryopen in new window е децентрализиран агрегатор на данни, изндексиращ и обработващ заявки слой между блокчейн от слой 1 и децентрализираните приложения. Тази услуга осигурява блокчейн данни и ги трансформира в лесен за употреба формат, така че да могат да се използва в децентрализирани приложения. Той позволява на разработчиците на DApp да се съсредоточат върху работата на приложението си, без да е нужно да изграждат комплицирана услуга за индексиране и извличане на нужните им блокчейн данни. Предстоящата SubQuery мрежа ще децентрализира и токенизира екосистемата, за да позволи на всеки да участва в революцията на данните в web3.

​​Linktreeopen in new window | Websiteopen in new window | Discordopen in new window | Telegramopen in new window | Twitteropen in new window | Matrixopen in new window | LinkedInopen in new window | YouTubeopen in new window

Last Updated:
Contributors: James Bayly