SubQuery Network - Нашите цели и конкурентни предимства

Днес ще проучим целите, които имаме със SubQuery, и някои от предимствата, които според нас правят SubQuery Network по-добра от нашите конкуренти.

В момента SubQuery предоставя данни за индексиране и трансформиране по централизиран начин. Въпреки, че това ни позволи да захранваме някои от най-добрите проекти на Polkadot; DeFi приложения като Acala и Bifrost, портфейли като Fearless Wallet, NFT платформи като KodaDotopen in new window, крос-чейн мостове като Darwiniaopen in new window, и платформи за анализ като SubVisopen in new window — това има своя недостатък.

Това изисква нашите потребители да имат доверие на услугата, която предоставяме, и носи рискове, свързани с централизираните услуги, като потенциални повреди на сървъра или прекъсвания, които могат да осакатят вашите приложения. Това е основната причина да се движим към децентрализирано бъдеще.

Нашите конкурентни предимства

Разбираме, че SubQuery Network се конкурира с много играчи в индустрията за децентрализирани данни. SubQuery се стреми да осигури уникални ползи, чрез множество преимущества. Нашите ръководни принципи и това, което очакваме да бъдат нашите основни предимства са: простотата и гъвкавостта на нашата мрежа.

Гъвкавост

Първото ни предимство е нашата гъвкавост. SubQuery е с отворен код, така че всеки има свободата да дефинира набора от данни, който е специфичен за неговите нужди, съобразен с техните приложения. Вместо да се налага да комбинирате заявки от различни крайни точки на API - можете сами да дефинирате формата на вашите API. Спестява време, пари и осигурява значително по-добро изживяване за вашите потребители.

Простота

Не е нужно да сте експерт, за да се възползвате от това, което SubQuery предлага. Има буквално 3 файла, които трябва да бъдат променени, за да се създаде работещ проект на SubQuery. Нашият фокус ще бъде върху това да направим SubQuery по-лесен за използване и изграждане в сравнение с нашите конкуренти — успехът на SubQuery зависи от успеха на нашата общност, изграждаща бъдещето с него.

Дисбаланс на индексатора/делегатора

Смятаме, че възможността на индексаторите да променят процента на възнаграждение за делегаторите, без предупреждение, сред нашите конкуренти, е несправедлива. Опитваме се да поправим това, като изискваме от индексаторите да обявяват намаление на процентния дял от приходите си, от таксите за заявки, за цялата стейк ера (период от 28 дни).

Поръчки за покупка вместо куратори

На пазари като SubQuery, където има купувачи и продавачи на данни, сигнализирането за бъдещо предлагане е трудно. Други конкуренти използват „куратори“, за да постигнат това, участници, които предвиждат бъдещо търсене и са възнаградени, когато това бъдещо търсене възникне.

SubQuery възприема различен подход, търси потребители, които да поемат предварителен ангажимент, поръчка за покупка. Това може да се използва както за привличане на индексатори към нови проекти на SubQuery, така и за привличане на допълнителни индексатори към съществуващи и неконкурентни проекти на SubQuery.

Стимули за ефективност на заявките:

Нашият процес на откриване и изграждане на маршрут за индексатора ще включва данни за ефективността (латентност и време за работа) за всички индексатори и ние ще предприемем стъпки, за да гарантираме, че потребителите докладват за тези данни, когато отключват микроплащания към индексатори.

Това в идеалния случай ще насърчи индексаторите в SubQuery Network да осигурят инфраструктура с високо време на работа и ниска латентност, възможно най-добрата производителност.

Фокус върху Substrate/Polkadot:

SubQuery се ангажира да се съсредоточи върху Polkadot и Substate от деня, в който стартирахме. Това позволи на нашата услуга и инструменти да бъдат изградени от самото начало, за да работят със Substrate. Освен това, уникалната архитектура на Polkadot, позволява на SubQuery да поддържа автоматично множество настоящи и бъдещи блокчейни.

Last Updated:
Contributors: James Bayly