Представяме ви SubQuery Network - следващата голяма стъпка към нашето децентрализирано бъдеще

Мисията на SubQuery е да направи децентрализираните данни по-достъпни.

Трансформираме и организираме данните от проектите Polkadot и Substrate, след което ги предоставяме на разработчиците, за да ги използват за широк спектър от проекти (портфейли, експлорери (explorers), персонализирани вериги или други dApp).

Всеки знае, че основната слабост на блокчейн данните е, че обработката и изпълнението на заявки са изключително неефективни. SubQuery предлага SDK с отворен код, който предоставя инструкциите за това как всеки индексер да обхожда блокчейна, какви данни да събира и как те да бъдат показвани на потребителите.

Създаването на проект SubQuery е и винаги ще бъде безплатно. Разработчиците трябва да прекарват времето си в изграждане, а не в управление на инфраструктурата. Вярваме обаче, че здравословното децентрализирано бъдеще изисква множество доставчици на разпределени услуги за данни да работят заедно, за да подобрят устойчивостта, скоростта и производителността на мрежата.

Представяне на мрежата SubQuery Network:

SubQuery Network е нашето усилие да преминем към децентрализирана и токенизирана мрежа, за да гарантираме, че SubQuery няма единична точка на провал, и да насърчим възможно най-много участници в процеса.

Днес публикуваме нашата бяла книга (white paper), за да я прочете целият святopen in new window.

Ръководните принципи на SubQuery Network са леснота и гъвкавост. Опитваме се да улесним участниците да се включат в мрежата, но и да дадем на разработчиците възможност да адаптират SubQuery към своите нужди за всяка верига, базирана на Substrate.

SubQuery Network има за цел да захранва динамичната екосистема от децентрализирани приложения в екосистемата Polkadot и Substrate. Надяваме се да се участвате с нас в пътуването.

Прочетете бялата книга сега.open in new window

Websiteopen in new window | Email | Discordopen in new window | Telegramopen in new window | Twitteropen in new window | Matrixopen in new window | LinkedInopen in new window | Mediumopen in new window

Last Updated:
Contributors: James Bayly